Bestillingsinformasjon for bøker, musikkhefter og CD'er

 Du kan  bestille bøker, hefter eller CD hos dijkmanske forlag  via  e-mail til:    eller vanlig post til:  

dijkmanske forlag,  
Vollenveien 95,  
N-1389 Heggedal,  
Norge
 
==>  Husk å oppgi tittel på heftene / CD og antall, samt  navn og post adresse. <==

Pris pr. musikkhefte er  kr. 180 

Pris for CD Syng med oss! #1 eller Den hvite hesten er kr. 70 

Pris for bøker - Den hvite hesten er kr. 150

Porto tilkommer.

Porto i Norge (2015 priser):  
1 bok:              Nkr  33,-

1 - 2 hefter:    Nkr. 33,-   pr. sending
 
3      hefter:    Nkr. 46,-         
 
4 - 6 hefter:    Nkr  75,-

7  - 13 hefter: Nkr. 110,-       
 
Porto til Norden og Europa (2015 priser):
1 bok:            Nkr. 43,-
1 - 2
hefter:    Nkr. 43,-   pr. sending  
3 - 6
hefter:    Nkr. 100,-          
7  - 13
hefter: Nkr. 145,-      

Leveringstid:   2 arbeidsdager etter mottatt bestilling + tid for postgangen.

.

Kontaktinformasjon finner du her

Tilbake til hovedsiden: klikk her


 

 Ordering information for Dijkmanske Publishing House 

You can order the booklets directly from Dijkmanske Publishing House, by e-mail  to

or by paper-mail to :

dijkmanske forlag,  
Vollenveien 95,  
N-1389 Heggedal,  
Norge
 
==>  Please do remember to specify titles and quantities and your name and postal address  <==

 

Price and shiping Information

Unit Price per booklet Shipping charge  (2015 prices / aprox.)
Nkr. 180,-
(US$ 24,
GB£ 14,-
Euro 22) per booklet
Qty:  Norway Scandinavia

and Europe

Rest of the world
1-2 Nkr. 33 Nkr. 43
Nkr. 53
3-6 Nkr. 75 
Nkr. 100 Nkr. 120
7 - 13 Nkr. 145,- 
Nkr. 190 Nkr. 230

 

 

 

 

 


 

Click here to return to main-page.


Bestellung  bei Dijkmanske Verlag 

Sie können die Hefte direkt bei Dijkmanske Verlag bestellen via  e-mail an

oder via Brief/Karte an:

dijkmanske forlag,  
Vollenveien 95,  
N-1389 Heggedal,  
Norwegen
 
Bei Bestellung bitte  Titel und Anzahl jedes Heftes angeben, 
Bitte auch Ihren Namen und die Postadresse angeben. 

 

Preis und Versandkosten

Stückpreis  Versandtkosten  (2015 Preise, ungefär)
Nkr. 180,-
(US$ 24,
GB£ 14,-
Euro 22) pro Heft
Anzahl  Norwegen Skandinavien

u. Europa

Ubrige Welt
1-2 Nkr. 33 Nkr. 43
Nkr. 53
3-6 Nkr. 75 
Nkr. 100 Nkr. 120
7 - 13 Nkr. 145,- 
Nkr. 190 Nkr. 230

 

 

 

 

 

 


 

 


Sjung med oss!  och 'Lær å spille skalaer med oss!' kan beställas på
e-mail til:    eller via post til:
 

dijkmanske forlag,  (vänligen spesifiser antall, navn och post adresse).
Vollenveien 95,  
N-1389 Heggedal,  
Norge
 

 

Pris:   pro häfte  :  Skr. 180,-  (inkl. moms), porto tillkommer.