Astrid Nøkleby, trombonpedagog och  känd för  utvecklandet av  metoden ’Rätt på musiken’, säger fölgande om häftet:

Med ”Sjung med oss” kommer pianopedagoger, som också använder sig av gruppundervisning eller undervisning enligt Suzukimetoden, att få ett fint komplement i sin   undervisning. Pedagoger på andra instrument kommer också ha glädje av de fina texterna som Kristin Dijkman har skrivit till sångerna, vilka återfinns i Suzukimetodens bok nr. 1 för piano.

Många av sångerna som används i Suzukimetodens bok har utländskt ursprung. En av orsakerna till att Kristin Dijkman skrev norska texter var att göra sångerna mer tillgängliga. Att lära sig sjunga sångerna innan man lär sig spela dem ger fördelar och  gör det också lättare för barnen att lära rytmen i meloduerna. I Suzukimetoden är en av idéerna att barnen påbörjar sin skolning i mycket ung ålder och för de yngsta är det alltid bra att ha fina och roliga texter som stöder rytmen i sången. I ”Sjung med oss!” var det de vackra och färgrika illustrationerna som jag först la märke till då jag öppnade häftet. Jag fängslades av de fina bilderna och såg på dem innan jag upptäckte de härliga texterna till melodierna. Barn älskar bilder och det var nästan så jag skulle önska att var melodi hade fått sin egen illustration.

I de fall melodierna har utländska texter har Kristin Dijkman gjort ett fint arbete med att översätta dem. Några melodier har fått kommentarer med bakgrund, texternas ursprung och om kompositörerna, nyttigt och intressant.

”Sjung med oss” är ett häfte instrumentalpedagoger på andra instrument också kan ha glädje av, eftersom många av melodierna också kommer igen i andra metoder för nybörjare

(Blinka lilla stjärna, Måndagsbarn, London Bridge, Mors lilla gås, Haren m.fl.)

Med andra ord har Kristin Dijkman bidragit till att gammalt material nästan blir som nytt

och att vi får använda vårt eget språk i instrumentundervisningen