Priser / Bestillingsinformasjon

Musikkhefter                                   Nkr.  180

Musikk- / eventyr CD                    Nkr    70

Bøker (eventyr og fortellinger)    Nkr   150

Porto tilkommer.

Bestillingsinformasjon for bøker, musikkhefter og CD’er

 Du kan  bestille bøker, hefter eller CD’er hos Dijkmanske Forlag  via  e-mail til:     eller via vanlig post til:

Dijkmanske Forlag,
Vollenveien 95,
N-1389 Heggedal,
Norge

 Husk å oppgi tittel og antall på heftene / bøker / CD , samt  navn og postadresse. Faktura kommer sammen med bestillingen.