Home

 Velkommen til /  Welcome to Gallery Dijkmanske

Her presenteres  arbeider av Kristin Irén Dijkman, samt relevant informasjon
This site shows works by Kristin Irén Dijkman in addition ot relevant  information.

Bruk top menyen til å navigere disse sidene, eller klikk på bildene nedenfor.
Please use the top menu to navigate this site, or click on the images below.

Portraits

Drawings

Sculptures

Nudes

Landscapes

Studies

 

Still life

Misc

(For info in English, please scroll down).

Mitt navn er Kristin Irén Dijkman.

Jeg er skapende kunstner og  uttrykker meg gjennom bildende kunst,  skulpturer i klebersten, og ved å skrive bøker og holde foredrag. Jeg er også musiker og har gitt ut flere musikkhefter.

Jeg er opptatt av at min kunst skal ha høy kvalitet og  at den berører og sporer til indre vekst.I menyen ovenfor kan du velge hva du vil se på. Jeg ønsker deg en god og inspirerende opplevelse.

Alle bilder på dette galleriet er beskyttet med copyright (c) Kristin Irén Dijkman
Enhver form for kopiering er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse av rettighetshaveren.
Vi er ikke ansvarlig for innhold på sider som eksterne linker peker på.


Dear Visitor, welcome to  Fine Art Gallery Dijkmanske.

My name is Kristin Irén Dijkman

I am a creative artist, and I express myself through paintings and through sculptures in soap stone. I write books and  lecture. I have published booklets for music instruction.
My aim is to make high quality art that affects and stimulates internal growth.

In the menu above you can choose what you want to look at.

I wish you a good and inspiring experience.

Please note that all images on this web site are protected by  copyright © Kristin Irén Dijkman

We are not responsible in any way for content of externally linked pages.