Syng med oss, hefte 1!

 

Syng med oss, hefte 1! er et  nytt norsk sanghefte for pianoundervisning på nivå 1

Suzuki pianolærer Kristin Dijkman fra Asker Suzukiforeningen har nylig utgitt et flott sanghefte for bruk i nybegynner-undervisning i piano. Sangene er basert på musikkstykkene i Suzuki Piano School volume 1. Heftet er kommet i stand med støtte fra  Stiftelsen Josefinesgate 15 – OMLF’s Fond for Musikkformidling.

Syng med oss! er et verdifullt supplement ved undervisning i piano, og kan brukes både ved individuell- og ved gruppeundervisning. Med gruppeundervisning menes at en gruppe piano- elever får felles undervisning i ulike musikkemner. Ved å synge inn melodistemmene i pianostykkene før de skal spilles, læres de raskere. Både melodi og rytme blir da godt kjent.

  Syng med oss! baserer seg på stykkene i begynnerheftet  Suzuki Piano School volume 1.

Heftet inneholder sangtekster for piano- undervisning på nivå 1, både for tradisjonell undervisning og for undervisning etter Suzuki metoden. Tekstene er samlet, oversatt eller skrevet av Kristin Dijkman. Hun er en habil pianist med solid utdanning og  har mer enn 25 års erfaring som klaverpedagog.

I forordet forklarer forfatteren bakgrunnen for heftet slik:

Alle som har arbeidet med barn og instrumental undervisning, vet at det er lettere å lære å spille et musikkstykke dersom vi kan synge melodien. Tonene oppleves mer bevisst. Frasering og artikulasjon læres raskere og faller mer naturlig.  Vanskelige rytmer læres lettere med tekster. Det er spennende å jobbe med dynamikk med stemmen. Det er ingen grunn til å vente med å lære dynamikk til eleven er kommet midt i heftet til ’Lekekamerater’ (Little Playmates) når allerede gjentagelsen i ’Lille Pusekatten’ (Twinkle var. 1) innbyr til ekkovirkninger. La barna få oppleve fraseringer, gjerne med bevegelser, helt fra første stund.

Små barn elsker gjentagelsens opplevelse. Noen synes det kan være slitsomt å sette seg til instrumentet for å øve, mens sangen og fraseringen derimot, går nærmest av seg selv.

La oss benytte oss av denne sanggleden, og bruke denne verdifulle biten av innlæringen, selv om det der og da ikke blir trykket ned en eneste tangent!

Mer enn bare sangtekster

 I tillegg til tekstene til musikkstykkene for Suzuki Piano volume 1 skriver forfatteren  litt om komponistene og om noen av stykkene. Eksempelvis forklares historiene bak  Blinke Blinke (Twinkle) og ’Hadde jeg vinger’ / ’Long, long ago’ på  en interessant og morsomt måte.

Barn liker bilder. Kristin Dijkman har illustrert heftet med fine tegninger, noen i farge og noen i sort/hvit. Her vises en av sidene – Gjøken – som eksempel.