Om forfatteren

Kristin Dijkman er opprinnelig utdannet pianist og musiker. De siste årene har hun vært virksom som forfatter og bildende kunstner. Du finner mer om hennes kunst på www.dijkmanske.no/Galleri

Hun har mer enn 25 års erfaring som klaverpedagog bak seg, både fra privat virksomhet og i regi av offentlige musikkskoler. Hun har gjort banebrytenede arbeid i å utvikle et gruppe-undervisningskonsept for pianoundervisning, som med fordel også kan brukes for andre instrumenter.

Hun har en solid akademisk musikkutdanning fra Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Wien, hvor hun studerte klaver konsertfag og klaverpedagogikk i 7 år, bl.a. med Prof. Graf Adnet og Prof. N. Flores.   Hun avsluttet sine studier i Wien med laud. Deretter har hun tatt et år med pedagogisk seminar ved Musikkhøyskolen i Oslo, fulgt av mange masterklasses med ulike pianister og pedagoger. Hun har studert klaver i mange år med Eline Nygård og  Prof. Einar Steen-Nøkleberg.

Fra 1997 har hun tatt tilleggsutdanning i klaverundervisning etter Suzuki- metoden, og har hittil tatt eksamen i 4 av 5 nivåer ved Musikkhøyskolene i Malmö og Göteborg. Hun startet i 1998 den første Suzuki pianogruppen i Norge med et komplett tilbud i klaverundervisning etter Suzuki-metoden.