CD – Syng med oss, hefte 1!

 

CD med tekster fra Syng med oss! 

Musikkstykkene i Suzuki Piano School vol. 1 er stort sett ukjente for norske barn. Det er lettere å lære å spille et stykke hvis man lærer å synge melodien først. Tonene oppleves mer bevisst. Frasering og artikulasjon læres raskere og faller mer naturlig. Vanskelige rytmer læres lettere med tekster. Derfor har klaverpedagog Kristin Dijkman skrevet tekster til piano stykkene som ikke allerede hadde tradisjonelle norske tekster. Dijkmans tekster er friske og spennende for barn og godt tilpasset stemningen i de ulike stykkene.

Denne CD med sanger og med tekster av Kristin Dijkman, er et resultat av et samarbeid mellom Asker Suzuki Institutt og Asker, Bærum og Oslo’s kommunale musikkskoler. Sangtekstene er tidligere utgitt i et eget sanghefte Syng med oss! (ISBN 82 92556-00-1) ved Dijkmanske Forlag.

Sangene blir sunget av trombone- og Suzukifiolingruppen supplert med et par pianister. Gruppene består av instrumentalister som har øvd inn sangene under ledelse av sine instrumental lærere Astrid Nøkleby og Edda Hvenekilde.

Astrid Nøkleby er trombonelærer ved Asker Kulturskole og ved Bærum musikk- og kulturskole.
Hun har utgitt undervisningsmetoden ‘Rett på musikken’.
Edda Hvenekilde
 er Suzuki fiolinlærer ved Bærum og Oslo musikk- og kulturskoler.
Akompagnatør: Kjersti Nome

Opptaket er gjort i Østenstad Kirke 18.3.2006.
Ansvarlig for lydteknikk, opptak og mastering: KM-Lydstudio, Heggedal
Produsent:          Dijkmanske Forlag
Cover og layout:  Dijkmanske Forlag