Syng med oss, hefte 2!

Heftet egner seg godt til undervisning for alle instrumenter og i korsammenheng. Til alle  stykker i heftet er det laget akkompagnement, som læreren eller en viderekommen elev kan spille sammen med eleven.

Første heftet i serien, ‘Syng med oss!’ Hefte 1, presenterer hovedsakelig tekster og melodier til stykkene fra Suzuki repertoaret i Piano Volume 1. Sangene der er ikke så godt kjent blant norske barn.  ‘Syng med oss!’ Hefte 2, har forfatteren laget og samlet tekster til ‘norske’ eller nordiske  melodier som norske barn kjenner bedre.

For piano og strykeinstrumenter kan stykkene benyttes som notert i heftet. For transponerende blåseinstrumenter bør stykkene transponeres i en passende toneart, men tekstene er selvsagt like aktuelle.

Mange av stykkene i heftet er kjente melodier. Andre er ikke fullt så kjente. En stor del av melodiene er folketoner. Her i Norge har vi en enorm folketoneskatt. Jeg har bl.a. valgt tre folketoner fra Op. 17 av Grieg. Det gir barna i tillegg en mulighet til å bli kjent med Griegs toneverden.

Heftet er i A4 format og har 41 sider.

Omtale

I Musikkpedagogen 4/2007 har Inger Nordby anmeldt tre musikkhefter fra Kristin Dijkman og hun sier følgende om heftene:

l «Syng med oss» Hefte 2  har hun laget og samlet tek­ster til ‘norske’ eller nordiske melodier som  norske barn kjenner bedre. De aller fleste stykkene går  i D-dur, for som Kristin Dijkman skriver i  forordet, ligger den tonearten best til rette for barn, ikke for høyt og ikke for lavt. Bassene er enkle med en kvint på  D i mange stykker.

Det gjør forøvrig godt å se at en kvartpause er satt på slutten av hver tak ,  for å få  tid til å  løfte hånden for neste kvint.  Det blir be­dre legatospill av slikt.  Senere kom­ treklanger på D og flere akkorder. 
Noen av sangene er skrevet med akkompagnement for læreren eller en noe viderekomne elev. Og alle sangene kan selvfølgelig anvendes med Solfège.  Det er gledelig å se at Edvard Grieg er kommet med, og det med stykker fra opus 17.

Og vår kjære venn Dimitri Kabalevsky. Uten ’Klovnen’ er vi bleke, spør du meg.
Kristin Dijkmans illustrasjon. «Hvem er jeg»,  malt i olje er  fargerik. men med  det vemodige anstrøk en klovn ska] ha. Vi finner ham på side 36. Gå ikke glipp av de andre sidene! 

Dette heftet er et  godt supplement , delikat med god trykk, lett tilgjengelig og lett å ta med.