Sjung med oss, häfte 1

Nytt  sånghäfte för musikundervisning på nivå 1 -på Svenska 

Sjung med oss! är det första häftet i denna serie av samma författare. Häftet innehåller sångtexter för pianoundervisning på nivå 1, både vid traditionell undervisning och vid undervisning enligt suzuki-metoden. Om det finns en sångtext till ett stycke, kan man lätt lära in melodin och rytmen genom att sjunga det. När man kan sjunga stycket, blir det lättare att lära sig spela det.

Texterna är insamlade, översatta eller skrivna av Kristin Dijkman som är en duktig pianist med solid utbildning. Hon har mer än 25 års erfarenhet som pianopedagog inom privat såväl som inom kommunal musikskoleverksamhet.

Häftet är ett värdefullt komplement vid gruppundervisning i piano d.v.s. eleverna spelar inte samtidigt men får  gemensam undervisning i musikämnen som t.ex t.ex. musikteori, sång, rytmik, solfège och notläsning.

  Sjung med oss! är baserat på styckena i nybbörjarhäftet Suzuki Piano School volume 1.

I förordet förklarar författeren bakgrunden till häftet på följande sätt:

Alla som har arbetat med barn och instrumentalundervisning vet att det är lättare att lära sig spela ett musikstycke om man redan kan sjunga melodin. Tonerna upplevs mer medvetet. Frasering och artikulation lärs in snabbare och blir mer naturlig. Svåra rytmer lärs lättare in med texter. Det är spännande att med hjälp av rösten arbeta med dynamiken. Det finns ingen orsak att vänta tills eleven kommit till mitten av häftet, till Lekkamrater, med att lära ut dynamik. Redan upprepningarna i Lilla kissekatten inbjuder till ekoeffekter. Låt barnen få uppleva fraseringar, gärna med rörelser, redan från första stund.

Små barn älskar upprepning. Någon upplever det slitsamt att sätta sig vid instrumentet för att öva, medan melodin, texten och fraseringen lärs in nästan av sig själv. Låt oss dra nytta av och glädja oss åt det som lärs in genom sången, även om det emellanåt inte trycks ned en enda tangent!

Mer än bara sångtexter

 Förutom texter till  musikstyckena till Suzuki Piano volume 1 skriver författeren  lite om kompositörerna och också om några av styckena. Till exempel förklaras bakgrunden till Blinke lilla stjärna (Twinkle) og ’För länge, länge sedan’ / ’Long, long ago’ på  et intressant och trevligt sätt.

Barn tycker om  bilder. Kristin Dijkman har illustrerat häftet  med fina teckningar, några i färg och  några  i svart- vitt. Här visas en av sidorna – Göken – som exempel.

Läs kritiken av häftet här

Om författeren

Kristin Dijkman är en duktig pianist med mer än 25 års erfarenhet som pianopedagog bakom sig. Hon har en solid akademisk musikutbildning från Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Wien, där hon studerade till konsertpianist och pianopedagog under 7 år, bl.a. hos prof. Graf Adnet och prof. N. Flores. Hon avslutade sina studier med laud.

Kristin Dijkman har även gått ett år med pedagogiska seminarier vid Musikhög-skolan i Oslo, följt av många masterklasser med olika pianister och pedagoger. Hon har under många år fortsatt sina studier under ledning av Eline Nygård och prof. Einar Steen-Nøkleberg.

Från 1997 har hon gått vidarutbildning i pianoundervisning enligt Suzuki-metoden, och har för närvarande tagit examen i 4 av 5 nivåer. Hon startade 1998 den första suzuki pianogruppen i Norge med komplett pianoundervisning enligt Suzuki-metoden, d.v.s. med både individuell och gruppundervisning. Då piano av naturen är ett soloinstrument, bjöd gruppundervisningen på många utmaningar. Kristin Dijkman har gjort ett banbrytande arbete genom att utveckla ett koncept vid gruppundervisning i piano, som med fördel kan användas även för andra instrument.