Lär dig spela skalorna med oss!

Lär dig spela skalorna med oss!

Under de senaste åren har Kristin Dijkman (Asker Suzukiforening) författat flera utmärkta häften för musikundervisning. ’Musikkpedagogen’ är en tidskrift utgiven av Oslo Musikklærer Forening och i nummer 4/2007 skriver Inger Nordby om 3 av Kristin Dijkmans häften. Om ’Lær å spille skalaer med oss!’ skriver hon:  Häftet kan absolut rekommenderas. Det är ett fint komplement i undervisningen. Använd lite tid till att bli väl insatt i häftet, gärna tillsammans med eleven. Mer om detta häfte finner Du nedan. I nästa nummer presenteras ytterligare häften av Kristin Dijkman

Omtale i Musikkpedagogen

Inger Nordby skriver i Musikkpedagogen 4/2007 om ’Lær å spille skalaer med oss!’:

Detta häfte lär Dig spela dur-skalor på ett strukturerat och effektivt sätt.

Nordby berättar om en engelsk elev, som imponerade genom sin förmåga att spela skalor oavsett var på klaviaturen han ombads börja. Eleven redogjorde för metoden, som föreföll väldigt logisk, men förklaringen gick förlorad i stundens förvåning. Kanske, menar Inger Nordby, använde sig eleven av samma metod som den i ’Lær å spille skalaer med oss!’. Metoden som Kristin Dijkman presenterar i häftet förefaller i alla fall lika logisk.

Häftets omslagsbild åskådliggör också dur-skalan. Åtta elever står ordnade på rad efter sin längd. Skalans halvtons-steg markeras genom att eleverna står arm i arm. Det ger en tydlig visualisering: hel-hel + halv, hel-hel-hel + halv.

I förordet till häftet står bland annat:” Innan du kan spela ett instrument bra, måste du behärska tekniken, handverket. Grundläggande pianoteknik innebär bl.a. att du kan spela skalor i alla tonarter. Med detta häfte kan du lära dig att spela dur-skalor på ett strukturerat och effektivt sätt.”

Vem kan ha glädje av häftet?

”Häftet är avsett att vara ett hjälpmedel för alla kategorier av pianoelever, från nybörjare till mer avancerade.”

HJÄLPMEDEL är ett väl funnet ord, menar Nordby.  Alla dessa svarta tangenter får mening när de placeras in i ett sammanhang och i stället för komplicerade fingersättningar får eleven lära sig BLOKKER/cluster som används i alla oktaver i en given tonart. I häftet utgår man från C-dur, en enkel och översiktlig tonart, och till en början bara med höger hand. Piano-tekniken övas successivt upp samtidigt som eleven blir bekant med begreppett tonalitet och alltmer hemma på klaviaturen.

Alla dur-tonarter finns med noter och fingersättningen visas på ”tangenter”. Att 5:e fingret inte är med beror inte på tryckfel. Lillfingret tränas på annat sätt.

I häftet finns även tips på övningar liksom premier i form av klistermärken. Längs bak i häftet finns kvintcirkeln och en bra presentation av den tempererade skalan.

Häftet kan absolut rekommenderas, enligt Inger Nordby.

Det är ett utomordentligt komplement i undervisningen. Använd gärna lite tid till att bekanta Dig, och eleven, med materialet. (Översatt från norska vid Margareta Bergquist).