Priser / Bestillingsinformasjon

Musikkhefter                                   Nkr.  190

Musikk- / eventyr CD                    Nkr    70

Bøker (eventyr og fortellinger)    Nkr   190   (Gjøkungen og Kongssønnene kr 220)

Kunstbok kleberstenskulpurer   etter foresåpørsel

Kunstbok malerier                        etter foresåpørsel

Porto tilkommer.

Bestillingsinformasjon for bøker, musikkhefter og CD’er

 Du kan  bestille bøker, hefter eller CD’er hos Dijkmanske Forlag  via  vår nettbutikk eller
via e-mail til:    og via vanlig post til:

Dijkmanske Forlag,
Vollenveien 95,
N-1389 Heggedal,
Norge

 Husk å oppgi tittel og antall på heftene / bøker / CD , samt  navn og postadresse. Faktura kommer sammen med bestillingen.