IT-Rådgivning

Dijkmanske Forlag har personell med bred IT kompetanse, som gjerne bistår ved løsning av ulike IT-utfordringer.

 • Teknisk tilrettelegging av manus
 • Ferdigstille manus til trykking – konvertering til PDF
 • Trykking (både softcover og hardcover)
 • TTP Tjenester – Tiltrodd Tredje Part tjenester innen IT baserte løsninger og tjenester
 • IKT sikkerhet
 • eID / PKI rådgivning og revisjon (elektronisk ID, CP, CPS)
 • Systemarkitektur, systemdesign
 • IKT driftsprosedyrer
 • Prosjektledelse
 • Kvalitetssikring og test
 • Rådgivning ved TTP tjenester (Tiltrodd Tredje Part)
 • Rådgivning, design og oppsett av Web-sider

Ta gjerne kontakt, se kontaktinformasjon her