Kunstbøker

Kristin Irén Dijkman har skrevet en kunstbok om kleberstenskulpturer.

Boken er illustrert med vakre skulpturer, og viser også ulike verktøy og måter å bearbeide klebersten på.

 Om sine skulpturer skriver kunstneren følgende:

«Alle mine kleberstenskulpturer er unike, de er laget for hånd, uten bruk av motorisert verktøy. Jeg bruker kun rasp, fil og sandpapir. Det ligger mye arbeid bak hver skulptur.

Alle ferdige skulpturer bærer kunstnerens signatur på undersiden. De får en tittel og de får et nummer. I tillegg får hver skulptur et eget sertifikat. Skulpturen er unik, det finnes ingen maken!»

Format på boken er 20,5 x 20,5 cm, antall sider.  45

Boken kan bestilles på Dijkmanske Forlag. Se bestillingsinformasjon her..

Bok med malerier malt av Kristin Irén Dijkman

Boken inneholder malerier malt i perioden 2003 – 2022

For hvert maleri finnes en beskrivelse som inneholder:

Tittel, teknikk, størrelse og årstall.

Boken har 56 sider og kan bestilles på Dijkmanske Forlag. Se bestillingsinformasjon her..