Den Sorte Rytteren

Den Sorte Rytteren er bok nr. 7 i serien «Eventyr og fortellinger».

Et barn har krav på å bli tatt vare på, bli lyttet til, og å være verdt
oppmerksomheten fra voksengenerasjonen.
Men når barnets foreldre ikke greier å erkjenne sin egen emosjonelle smerte, vil de ha problemer med å kunne se sitt barns smerte. Barn er flinke til å forsvare sine foreldre og å ta deres perspektiv. Når  foreldrene ikke klarer å nære barnet følelsesmessig, må barnet bidra med det som trengs for å opprettholde relasjonen. Barnet beskytter sine foreldre fra egen emosjonell smerte ved å ikke fortelle
om den, av hensyn til sine foreldre.

Mange barn undertrykker egne behov for å få anerkjennelse, ved å bli den personen som foreldrene ønsker at han eller hun skal være.
Et menneske som ikke er i stand til å anerkjenne egne grenser, eller er i stand til å hevde seg når det opplever overtramp, vil oppleve at skaden det har pådratt seg, vil gjentas senere i livet.

I tillegg inneholder boken Den lille epilog som er en samling dikt og tekster, illustrert med fargebilder.

Boken er på 12 x 18 cm, har 43 sider og er illustrert av forfatteren med nydelige kulltegninger i sort/hvit og fargebilder.