Personvern

I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de.

Personopplysninger vi samler inn og behandler
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

Kontaktinformasjon: navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.
Kundeaktivitet: Ordrehistorikk fra vår nettbutikk eller ordrer mottatt på annen måte.

Cookies: se vår informasjon om cookies
Personopplysningene er kun samlet inn direkte fra dine bestillinger.

Hvordan vi bruker personopplysningene:

Vi bruker dine personopplysninger til å levere deg de varer som du har bestilt.

Hvor lenge vi lagrer opplysninger.

Vi lagrer dine personopplysninger kun så lenge som det er påkrevd i regnskapsloven og skatteloven.

Dine rettigheter
Rett til innsyn i egne opplysninger
Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt via epost for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger
Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger
Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger
I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger
Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet
Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epost for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.