Musikkhefter

Kristin Dijkman har skrevet en rekke flotte hefter til bruk i musikkundervisningen.

Lær å spille skalaer med oss!

Før du kan spille et instrument godt, må du beherske teknikken, håndverket. Grunnleggende pianoteknikk innebærer bl.a. at du kan spille skalaer i alle tonearter. Med dette heftet kan du lære å spille dur-skalaer på piano på en strukturert og effektiv måte.

Les mer her …

 

Lær å synge solfège med oss!

Heftet gir en enkel innføring i å synge solfège. Instrumentalister  har mange fordeler av å kunne synge solfège.

Les mer her …

 

 

 

Syng med oss, hefte 1!

Heftet inneholder sangtekster til stykker som  benyttes ved musikkundervisning på nivå 1.

Les mer her …

 

 

 

CD fo‘Syng med oss!’ Hefte 1

Sangene fra Syng med oss! Hefte 1 er også tatt opp på CD i et samarbeidsprosjekt mellom Asker Suzuki Institutt,  Trombonegruppen under ledelse av Astrid Nøkleby og Suzukifiolingruppen under ledelse av Edda Hvenkilde.

Les mer her …

Syng med oss, hefte 2!

Nytt norsk musikkhefte for musikkundervisning på nivå 1. Dette heftet inneholder noter, tekster og piano- akkompagnement til kjente melodier.

Les mer her …

 

 

Svenske utgaver

Sjung med oss!

Sjung med oss! är det första häftet i denna serie av samma författare. Häftet innehåller sångtexter vid pianoundervisning på nivå 1, både vid traditionell undervisning och vid undervisning enligt suzuki-metoden. Om det finns en sångtext till ett stycke kan man lätt lära in melodin och rytmen genom att sjunga det. När man kan sjunga stycket, blir det lättare att lära sig spela det  .

Läs mera …

Lär dig spela skalorna med oss!

Detta häfte lär Dig spela dur-skalor på pianot på ett strukturerat och effektivt sätt.

Nordby berättar om en engelsk elev, som imponerade genom sin förmåga att spela skalor oavsett var på klaviaturen han ombads börja. Eleven redogjorde för metoden, som föreföll väldigt logisk, men förklaringen gick förlorad i stundens förvåning. Kanske, menar Inger Nordby, använde sig eleven av samma metod som den i ’Lær å spille skalaer med oss!’. Metoden som Kristin Dijkman presenterar i häftet förefaller i alla fall lika logisk.

Häftets omslagsbild åskådliggör också dur-skalan. Åtta elever står ordnade på rad efter sin längd. Skalans halvtons-steg markeras genom att eleverna står arm i arm. Det ger en tydlig visualisering: hel-hel + halv, hel-hel-hel + halv.

I förordet till häftet står bland annat:” Innan du kan spela ett instrument bra, måste du behärska tekniken, handverket. Grundläggande pianoteknik innebär bl.a. att du kan spela skalor i alla tonarter. Med detta häfte kan du lära dig att spela dur-skalor på ett strukturerat och effektivt sätt.”

Läs mera …